Events
     
MayJune 2019July
SunMonTueWedThuFriSat
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30


 

My Profile
Profile Avatar
fadedlattice39
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
รีโมทคอนโทรล คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ใช้สำหรับควบคุมการดำเนินการของเครื่องจักรหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ จากระยะไกล โดยไม่ใช้สายไฟเป็นตัวส่งสัญญาณใช้คลื่นวิทยุบ้าง ส่วนใหญ่เป็นรังสีอินฟราเรด ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาดเล็กไม่กี่ก้อน มีขนาดเหมาะมือและมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบ รีโมทคอนโทรล เป็นการเรียกย่อมาจาก รีโมตคอนโทรลเลอร์(remote controller)อีกต่อหนึ่งหรือเรียกย่อลงได้อีกว่า รีโมท (อ่านว่า รี-โหมด) ขายรีโมท

My Profile
Profile Avatar
fadedlattice39
*******
*******, ******* *******
*******
******* ******* *******
รีโมทคอนโทรล คือเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ควบคุม ใช้สำหรับควบคุมการดำเนินการของเครื่องจักรหรือสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เครื่องเล่นวีซีดี เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์ จากระยะไกล โดยไม่ใช้สายไฟเป็นตัวส่งสัญญาณใช้คลื่นวิทยุบ้าง ส่วนใหญ่เป็นรังสีอินฟราเรด ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉายขนาดเล็กไม่กี่ก้อน มีขนาดเหมาะมือและมีปุ่มฟังก์ชันต่างๆอยู่ครบ รีโมทคอนโทรล เป็นการเรียกย่อมาจาก รีโมตคอนโทรลเลอร์(remote controller)อีกต่อหนึ่งหรือเรียกย่อลงได้อีกว่า รีโมท (อ่านว่า รี-โหมด) ขายรีโมท

sac.jpg
Terms of Use   |   Register   |   Login
© 2011 KwaZulu-Natal Community Safety and Liaison
GENERAL ENQUIRIES
Tel: (033) 341 9300 (Switchboard) Fax: (033) 342 6345 Email: info@comsafety.gov.za
Physical Address: 179 Jabu Ndlovu, Pietermaritzburg, 3201
Postal Address: Private Bag X9143, Pietermaritzburg, 3200