Events

     
JanuaryFebruary 2019March
SunMonTueWedThuFriSat
12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728

Speeches 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natali, Umnuz Willies Mchunu, emcimbini wokwethula uhlelo luka-operation hlasela e Driefontein- nGomgqibelo
28 December 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi, Umnuz Willies Mchunu, Kwindumezulu yemidlalo, empendle
17 December 2013
Statement on behalf of the Government of KwaZulu-Natal by MEC T.W. Mchunu on the passing on of Madiba
10 December 2013
Speaking notes for Transport, Community Safety and Liaison MEC, Willies Mchunu, at the Launch of Ethekwini Ward Safety Committees
27 September 2013
Speech by the KwaZulu-Natal MEC for Transport, Community Safety and Liaison, at the briefing and nomination session for KwaZulu-Natal Council Against Crime, Olive Convention Centre, Durban
10 September 2013
Speech delivered by MEC Willies Mchunu on behalf of the Premier Public Service Career Exhibition Ladysmith
30 July 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal, Umhlonishwa Umnuz Willies Mchunu emcimbini wokwethulwa kwesimo sikamasipala emphakathini ephayikeni
08 June 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal, Umhlonishwa Umnuz Willies Mchunu emcimbini kasukuma sakhe emhlumayo
07 June 2013
Remarks by KwaZulu-Natal Mec for Transport, Community Safety And Liaison Mr Willies Mchunu during the official opening of the Ntuzuma Magistrate Court
28 May 2013
Amazwi kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal Umnuz Willies Mchunu emhlanganweni wokukhuthaza ukubekezelelana kwezepolitiki emtshezi
21 May 2013
Inkulumo kangqongqoshe obambile wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi ukt sibongiseni dhlomo emcimbini wokubonisana ngezindaba zentuthuko nezokulwa nobugebengu emadungeni esisonke
26 April 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi Umnuz Willies Mchunu emcimbini wokulwa nobugebengu ebaqulusini
22 April 2013
Speaking notes for the KwaZulu-Natal MEC for Transport, Community Safety and Liaison Mr Willies Mchunu during his engagement with farmers in the Estcourt area
19 April 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi Umnuz Willies Mchunu emcimbini wokulwa nobugebengu emandawe emdoni
09 April 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natali, Umnuz Willies Mchunu, embizweni kahulumeni wesifundazwe embabazane
16 March 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natal, Umnuz Willies Mchunu, emcimbini wokuxoxisana nomphakathi emahlaba emsinga
15 March 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi Umnuz Willies Mchunu emcimbini wokuhlanganiswa kwemiphakathi esezinhlakeni ezahlukene ejozini
14 March 2013
Inkulumo kangqongqoshe wezokuthutha, ukuphepha nokuxhumanisa umphakathi KwaZulu-Natali, Umnuz Willies Mchunu, Emcimbini Ka-Operation Khuz’umhlola Ethekwini
09 March 2013
President Jacob Zuma's State of the Nation Address 2013
14 February 2013

Terms of Use   |   Register   |   Login
© 2011 KwaZulu-Natal Community Safety and Liaison
GENERAL ENQUIRIES
Tel: (033) 341 9300 (Switchboard) Fax: (033) 342 6345 Email: info@comsafety.gov.za
Physical Address: 179 Jabu Ndlovu, Pietermaritzburg, 3201
Postal Address: Private Bag X9143, Pietermaritzburg, 3200